Om Børnelæge Syd

Brian Nauheimer Andersen

Speciallæge i pædiatri

Børnelæge Syd åbnede 1. august 2018 og har til huse i det nybyggede Haderslev Sundhedscenter.


-----


Når du eller dit barn ses hos Børnelæge Syd behandles personfølsomme oplysninger fortroligt og efter gældende regler i GDPR-forordningen. Du kan læse om databehandling her


-----


Patientsikkerhed vægtes højt hos Børnelæge Syd. Hvis du oplever fejl eller mangler, er du meget velkommen til at påpege det. 

En vigtigt instruement i arbejdet med kvalitetssikring, er det formaliserede "utilsigtet-hændelse-værktøj". Hvis du oplever en utilsigtet hændelse, som patient eller pårørende, er du velkommen til at indrapportere det her, så det måske kan komme andre til gavn også.


-----


Hvis du oplever en bivirkning ved medicinsk behandling, kan den indberettes her. Du er også meget velkommen til at tale med børnelægen eller egen læge først. Måske bivirkningen er kendt allerede.------------------


Børnelæge Syd ejes og drives af speciallæge i pædiatri Brian Nauheimer Andersen, som er uddannet ved Odense Universitet 2005. Efter endt lægeuddannelse har jeg været ansat ved forskellige afdelinger, som led i min videreuddannelse og som led i min speciallægeuddannelse, herunder børneafdelingerne i Kolding, Odense, Esbjerg og Aarhus.


Siden august 2015 har jeg været ansat ved Center for Sjældne Sygdomme ved Aarhus Universitetshospital, siden august 2018 som overlæge. Jeg er fortsat i Aarhus et par dage om ugen..

På Center for Sjældne Sygdomme beskæftiger jeg mig med overvejende med sygdomme, som skyldes genetiske forandringer og som viser sig ved symptomer fra hjerne og nervesystem, for eksempel genetiske syndromer med komplekse problemstillinger fra mange organsystemer, epilepsi, kraniemisdannelser, syndromudredning osv.

Center for Sjældne Sygdomme har et vidtstrakt netværk af samarbejdspartnere på hele sygehuset, f.x. med genetikere, neurokirurger, kæbekirurger, øjenlæger, hudlæger, ortopædkirurger o.m.a., Du kan læse mere om Center for Sjældne Sygdomme her.


-----


I klinikken i Haderslev ser jeg børn med mange forskellige problemstillinger og jeg mener mig godt fagligt funderet, så jeg kan spænde over det relativt brede pædiatriske speciale.  Klinikken er nyindrettet og råder over moderne udstyr til undersøgelse af børn. Hvis jeg alligevel kommer til kort, har jeg et netværk af kolleger, som kan spørges til råds eller børn kan viderehenvises til børneafdelingerne i nærheden.


Jeg opdaterer min viden ved deltagelse på kurser eller konferencer i Danmark og i udlandet og holder oplæg og underviser i patientforeninger eller på faglige kurser i ind- og udland., f.x. uddannelse af pædiater-kolleger om metaboliske sygdomme, tandlæger og øjenlæger under specialuddannelse eller oplæg for praktiserende læger om børns sygdomme.


Medlem af:

IMG_20190611_111202
IMG_20190611_111004
IMG_20190611_110942
IMG_20190611_111115
IMG_20190611_111020
IMG_20190611_111032
IMG_20190611_111141
IMG_20190611_110950
IMG_20190611_111045
IMG-20180616-WA0000
profile picture
portrait 4 jv
portrait 3 jv
IMG_20190611_111045
IMG_20190611_111115
IMG_20190611_111020
IMG_20190611_111032
IMG_20190611_111141
IMG_20190611_110950
IMG_20190611_111202
IMG_20190611_111004
IMG_20190611_110942
Rendering - Interiør_edited1
maxresdefault